Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

ohhLalaa
... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss
ohhLalaa
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viacountingme countingme

May 22 2015

ohhLalaa
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viaxan xan

March 29 2015

ohhLalaa
6705 cad7
Reposted frommiischa miischa via13-days 13-days

March 02 2015

ohhLalaa
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagta13 agta13

February 06 2015

ohhLalaa
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viazapachsiana zapachsiana

January 06 2015

ohhLalaa
Męczą mnie pozorne znajomości. Pragnę czegoś prawdziwego.
— nieznajoma fb.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarisky risky

December 25 2014

ohhLalaa
Owszem,miała wspomnienia,ale wspomnień nie można dotknąć, poczuć ani przytulic.
— Cecelia Ahern - "P.S. Kocham Cię"
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viazapachsiana zapachsiana

December 14 2014

ohhLalaa
Nic nie czuję.
Mam wrażenie, że świat stanął w miejscu i to tylko ja zapomniałam przestać się kręcić.
— Nina Reichter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ohhLalaa
4825 461c

November 28 2014

1177 c8f3 500
Reposted fromamatore amatore viacorazblizej corazblizej

November 21 2014

ohhLalaa

October 22 2014

ohhLalaa
Reposted fromane ane viaagta13 agta13

October 09 2014

ohhLalaa
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viamaybeyou-xx maybeyou-xx

September 20 2014

ohhLalaa
7829 1db7 500
6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viaalexisalexis alexisalexis
ohhLalaa
5325 9b30
Reposted fromcasanovared casanovared viazimnepalce zimnepalce

September 15 2014

ohhLalaa
0190 d9f9
Reposted fromIriss Iriss via13-days 13-days

September 06 2014

ohhLalaa
Reposted fromxxoxxo xxoxxo via13-days 13-days

August 14 2014

ohhLalaa
9651 b237
Reposted fromcurly-hair curly-hair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl